Informació sobre la nostra perspectiva cristiana d'expressió catalana

Què creiem i practiquem bàsicament com a cristians catalans:

1. L'objectiu principal de la nostra vida és santificar el Nom de Déu, hem estat creats per adorar Déu. Com podem conèixer el Déu veritable?

2. Déu ens ha proveït amb la revelació de la Seva Paraula i amb el guiatge de l'Esperit Sant per poder-lo conèixer i estimar. Estimaràs el teu Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ment (totes les neurones...)

3. La revelació de Déu té la seva expressió completa en Crist-Jesús, que és el el nostre únic Senyor i Salvador. Tot el que fem cal que sigui per a la Seva glòria.

_____________________________________________________________

Per a més informació sobre la lectura de la Paraula de Déu en català i en les llengües originals:

Ramon@CristiansCatalans.Cat (mòbil: 656692537)

____________________________________

Benvolguts lectors,

Si us cal un exemplar --amb el compromís de llegir-lo personalment-- del Nou Testament en català, o de tota l'Escriptura, escriviu a la bústia postal 1040 de Lleida, i ben gustosament us l'enviarem de franc.