1Tessalonicencs 1v6 I vosaltres heu esdevingut imitadors nostres i del Senyor, havent rebut la paraula enmig de molta tribulació, amb goig de l’Esperit Sant, καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρ

Data: 
1777-07-07, dilluns
Comentari: 

1a Tessalonicencs 1v6 I vosaltres heu esdevingut imitadors nostres i del Senyor, havent rebut la paraula enmig de molta tribulació, amb goig de l’Esperit Sant,

καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου,