Psalm 106v1 Al·leluia! Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna! הַֽלְלוּיָ֙הּ׀ הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃

Data: 
1970-01-19, dilluns
Comentari: 

Psalm 106v1 Al·leluia! Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna!

הַֽלְלוּיָ֙הּ׀ הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃

Praise <01984> (08761) ye the LORD <03050>. O give thanks <03034> (08685) unto the LORD <03068>; for he is good <02896>: for his mercy <02617> endureth for ever <05769>.