Fets 20v35 En totes les coses us he mostrat que és treballant així de dur com cal ajudar els febles i recordar les paraules del Senyor Jesús que ell mateix va dir: És més feliç donar que rebre. πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι

Data: 
1971-02-03, dimecres
Comentari: 

Fets 20v35 En totes les coses us he mostrat que és treballant així de dur com cal ajudar els febles i recordar les paraules del Senyor Jesús que ell mateix va dir: És més feliç donar que rebre.

πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε, Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν.

I have shewed <5263> (5656) you <5213> all things <3956>, how that <3754> so <3779> labouring <2872> (5723) ye ought <1163> (5748) to support <482> (5738) the weak <770> (5723), and <5037> to remember <3421> (5721) the words <3056> of the Lord <2962> Jesus <2424>, how <3754> he <846> said <2036> (5627), It is <2076> (5748) more <3123> blessed <3107> to give <1325> (5721) than <2228> to receive <2983> (5721).