Romans 4v7 Feliços aquells als qui els han estat perdonades les iniquitats, i els seus pecats han estat coberts; Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι.

Data: 
1975-04-07, dilluns
Comentari: 

Romans 4v7 Feliços aquells als qui els han estat perdonades les iniquitats, i els seus pecats han estat coberts;

Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι.

Saying, Blessed <3107> are they whose <3739> iniquities <458> are forgiven <863> (5681), and <2532> whose <3739> sins <266> are covered <1943> (5681).