Romans 8v5 Perquè els qui són conforme a la carn, posen el pensament en les coses de la carn, però els qui són conforme a l’Esperit, en les de l’Esperit. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν· οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.

Data: 
2011-01-05, dimecres
Comentari: 

Romans 8v5 Perquè els qui són conforme a la carn, posen el pensament en les coses de la carn, però els qui són conforme a l’Esperit, en les de l’Esperit.

οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν· οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.

For <1063> they that are <5607> (5752) after <2596> the flesh <4561> do mind <5426> (5719) the things <3588> of the flesh <4561>; but <1161> they that are after <2596> the Spirit <4151> the things <3588> of the Spirit <4151>.