Romans 8v8 Els qui són en la carn, no poden plaure Déu. οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.

Data: 
2011-01-08, dissabte
Comentari: 

Romans 8v8 Els qui són en la carn, no poden plaure Déu.

οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.

So then <1161> they that are <5607> (5752) in <1722> the flesh <4561> cannot <3756> <1410> (5736) please <700> (5658) God <2316>.