Romans 8v10 I si Crist és en vosaltres, el cos està mort a causa del pecat; però l’Esperit és vida a causa de la justícia. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι᾽ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.

Data: 
2011-01-10, dilluns
Comentari: 

Romans 8v10 I si Crist és en vosaltres, el cos està mort a causa del pecat; però l’Esperit és vida a causa de la justícia.

εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι᾽ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.

And <1161> if <1487> Christ <5547> be in <1722> you <5213>, the body <4983> <3303> is dead <3498> because <1223> of sin <266>; but <1161> the Spirit <4151> is life <2222> because <1223> of righteousness <1343>.