Romans 8v11 I si l’Esperit d’aquell qui va ressuscitar Jesús d’entre els morts habita en vosaltres, el qui va ressuscitar el Crist d’entre els morts vivificarà també els vostres cossos mortals per mitjà del seu Esperit que habita dins de vosaltres. εἰ δ

Data: 
2011-01-11, dimarts
Comentari: 

Romans 8v11 I si l’Esperit d’aquell qui va ressuscitar Jesús d’entre els morts habita en vosaltres, el qui va ressuscitar el Crist d’entre els morts vivificarà també els vostres cossos mortals per mitjà del seu Esperit que habita dins de vosaltres.

εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν.

But <1161> if <1487> the Spirit <4151> of him that raised up <1453> (5660) Jesus <2424> from <1537> the dead <3498> dwell <3611> (5719) in <1722> you <5213>, he that raised up <1453> (5660) Christ <5547> from <1537> the dead <3498> shall <2227> <0> also <2532> quicken <2227> (5692) your <5216> mortal <2349> bodies <4983> by <1223> his <846> Spirit <4151> that dwelleth <1774> (5723) (5625) <1774> (5723) in <1722> you <5213>.1