Romans 8v20 Perquè la creació fou sotmesa a la vanitat, no pas voluntàriament, sinó per causa d’aquell que la va sotmetre, amb l’esperança τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾽ ἐλπίδι·

Data: 
2011-01-20, dijous
Comentari: 

Romans 8v20 Perquè la creació fou sotmesa a la vanitat, no pas voluntàriament, sinó per causa d’aquell que la va sotmetre, amb l’esperança

τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ᾽ ἐλπίδι·

For <1063> the creature <2937> was made subject <5293> (5648) to vanity <3153>, not <3756> willingly <1635>, but <235> by reason <1223> of him who hath subjected <5293> (5660) the same in <1909> hope <1680>,