Romans 8v26 ¶ I de la mateixa manera l’Esperit també ens ajuda en les nostres febleses, perquè el que hem de demanar com cal, no ho sabem, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs inexpressables. ¶ Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβ

Data: 
2011-01-26, dimecres
Comentari: 

Romans 8v26 ¶ I de la mateixa manera l’Esperit també ens ajuda en les nostres febleses, perquè el que hem de demanar com cal, no ho sabem, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs inexpressables.

¶ Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·

¶ <1161> Likewise <5615> the Spirit <4151> also <2532> helpeth <4878> (5736) our <2257> infirmities <769>: for <1063> we know <1492> (5758) not <3756> what <5101> we should pray for <4336> (5667) as <2526> we ought <1163> (5748): but <235> the Spirit <4151> itself <846> maketh intercession <5241> (5719) for <5228> us <2257> with groanings <4726> which cannot be uttered <215>.