Romans 8v29 Perquè els que va conèixer per endavant, també els va predestinar per ser conformats a la imatge del seu Fill, a fi que ell sigui el primogènit entre molts germans. ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ

Data: 
2011-01-29, dissabte
Comentari: 

Romans 8v29 Perquè els que va conèixer per endavant, també els va predestinar per ser conformats a la imatge del seu Fill, a fi que ell sigui el primogènit entre molts germans.

ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·

For <3754> whom <3739> he did foreknow <4267> (5656), he <4309> <0> also <2532> did predestinate <4309> (5656) to be conformed <4832> to the image <1504> of his <846> Son <5207>, that <1519> he <846> might be <1511> (5750) the firstborn <4416> among <1722> many <4183> brethren <80>.