Mateu 5v1 I en veure les multituds pujà a la muntanya, es va asseure i se li van atansar els seus deixebles. Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

Data: 
2013-07-01, dilluns
Comentari: 

Mateu 5v1 I en veure les multituds pujà a la muntanya, es va asseure i se li van atansar els seus deixebles.

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

And <1161> seeing <1492> (5631) the multitudes <3793>, he went up <305> (5627) into <1519> a mountain <3735>: and <2532> when he <846> was set <2523> (5660), his <846> disciples <3101> came <4334> (5656) unto him <846>: