Mateu 5v2 I obrí la seva boca i els ensenyava, dient: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων,

Data: 
2013-07-02, dimarts
Comentari: 

Mateu 5v2 I obrí la seva boca i els ensenyava, dient:

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων,

And <2532> he opened <455> (5660) his <846> mouth <4750>, and taught <1321> (5707) them <846>, saying <3004> (5723),