Mateu 5v3 Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el regne dels cels. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Data: 
2013-07-03, dimecres
Comentari: 

Mateu 5v3 Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el regne dels cels.

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Blessed <3107> are the poor <4434> in spirit <4151>: for <3754> theirs <846> is <2076> (5748) the kingdom <932> of heaven <3772>.