Mateu 5v5 Feliços els dòcils, perquè ells heretaran la terra. Μακάριοι οἱ πρᾳεῖς· ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

Data: 
2013-07-05, divendres
Comentari: 

Mateu 5v5 Feliços els dòcils, perquè ells heretaran la terra.

Μακάριοι οἱ πρᾳεῖς· ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

Blessed <3107> are the meek <4239>: for <3754> they <846> shall inherit <2816> (5692) the earth <1093>.