Mateu 5v7 Feliços els compassius, perquè ells seran compadits. Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες· ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

Data: 
2013-07-07, diumenge
Comentari: 

Mateu 5v7 Feliços els compassius, perquè ells seran compadits.

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες· ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

Blessed <3107> are the merciful <1655>: for <3754> they <846> shall obtain mercy <1653> (5701).