Mateu 5v8 Feliços els nets de cor, perquè ells veuran Déu. Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ· ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

Data: 
2013-07-08, dilluns
Comentari: 

Mateu 5v8 Feliços els nets de cor, perquè ells veuran Déu.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ· ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

Blessed <3107> are the pure <2513> in heart <2588>: for <3754> they <846> shall see <3700> (5695) God <2316>.