Mateu 5v9 Feliços els pacificadors, perquè ells seran anomenats fills de Déu. Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί· ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

Data: 
2013-07-09, dimarts
Comentari: 

Mateu 5v9 Feliços els pacificadors, perquè ells seran anomenats fills de Déu.

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί· ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

Blessed <3107> are the peacemakers <1518>: for <3754> they <846> shall be called <2564> (5701) the children <5207> of God <2316>.