Mateu 5v12 alegreu-vos i exulteu de goig, perquè la vostra recompensa és gran en els cels, que així perseguiren els profetes que us han precedit. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ

Data: 
2013-07-12, divendres
Comentari: 

Mateu 5v12 alegreu-vos i exulteu de goig, perquè la vostra recompensa és gran en els cels, que així perseguiren els profetes que us han precedit.

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

Rejoice <5463> (5720), and <2532> be exceeding glad <21> (5737): for <3754> great <4183> is your <5216> reward <3408> in <1722> heaven <3772>: for <1063> so <3779> persecuted they <1377> (5656) the prophets <4396> which <3588> were before <4253> you <5216>.