Mateu 5v13 ¶ Vosaltres sou la sal de la terra. Però si la sal es torna insípida, amb què la salaran? Ja no serveix per a res, sinó per llançar-la fora i ser trepitjada pels homes. ¶ Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσετα

Data: 
2013-07-13, dissabte
Comentari: 

Mateu 5v13 ¶ Vosaltres sou la sal de la terra. Però si la sal es torna insípida, amb què la salaran? Ja no serveix per a res, sinó per llançar-la fora i ser trepitjada pels homes.

¶ Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

¶ Ye <5210> are <2075> (5748) the salt <217> of the earth <1093>: but <1161> if <1437> the salt <217> have lost his savour <3471> (5686), wherewith <1722> <5101> shall it be salted <233> (5701)? it is thenceforth <2089> good <2480> (5719) for <1519> nothing <3762>, but <1508> to be cast <906> (5683) out <1854>, and <2532> to be trodden under foot <2662> (5745) of <5259> men <444>.