Mateu 5v31 ¶ I fou dit: El qui es divorciï de la seva dona, que li doni un document de divorci. ¶ ἐρρέθη δὲ ὅτι Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

Data: 
2013-07-31, dimecres
Comentari: 

Mateu 5v31 ¶ I fou dit: El qui es divorciï de la seva dona, que li doni un document de divorci.

¶ ἐρρέθη δὲ ὅτι Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον·

¶ <1161> It hath been said <4483> (5681) <3754>, Whosoever <3739> <302> shall put away <630> (5661) his <846> wife <1135>, let him give <1325> (5628) her <846> a writing of divorcement <647>: