Titus 2v14 que es donà ell mateix per nosaltres a fi de redimir-nos de tota iniquitat, i de purificar-se per a si mateix un poble propi, zelós de bones obres. ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περ

Data: 
2013-10-14, dilluns
Comentari: 

Titus 2v14 que es donà ell mateix per nosaltres a fi de redimir-nos de tota iniquitat, i de purificar-se per a si mateix un poble propi, zelós de bones obres.

ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Who <3739> gave <1325> (5656) himself <1438> for <5228> us <2257>, that <2443> he might redeem <3084> (5672) us <2248> from <575> all <3956> iniquity <458>, and <2532> purify <2511> (5661) unto himself <1438> a peculiar <4041> people <2992>, zealous <2207> of good <2570> works <2041>.