Hebreus 9v11 ¶ Però quan Crist vingué com a Gran Sacerdot dels béns futurs, a través del tabernacle més gran i més perfecte, no fet amb mans, és a dir, no d’aquesta creació, ¶ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ

Data: 
2013-10-18, divendres
Comentari: 

Hebreus 9v11 ¶ Però quan Crist vingué com a Gran Sacerdot dels béns futurs, a través del tabernacle més gran i més perfecte, no fet amb mans, és a dir, no d’aquesta creació,

¶ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,

¶ But <1161> Christ <5547> being come <3854> (5637) an high priest <749> of good things <18> to come <3195> (5723), by <1223> a greater <3187> and <2532> more perfect <5046> tabernacle <4633>, not <3756> made with hands <5499>, that is to say <5123> (5748), not <3756> of this <5026> building <2937>;