Hebreus 13v14 Perquè aquí no tenim ciutat permanent, sinó que cerquem la que ha de venir. οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.

Data: 
2013-10-22, dimarts
Comentari: 

Hebreus 13v14 Perquè aquí no tenim ciutat permanent, sinó que cerquem la que ha de venir.

οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.

For <1063> here <5602> have we <2192> (5719) no <3756> continuing <3306> (5723) city <4172>, but <235> we seek one <1934> (5719) to come <3195> (5723).