Apocalipsi 2v19 ¶ Conec les teves obres i el teu amor i el teu servei i la teva fe i la teva perseverança, i que les teves obres darreres són més que les primeres. ¶ Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν σου

Data: 
2013-10-29, dimarts
Comentari: 

Apocalipsi 2v19 ¶ Conec les teves obres i el teu amor i el teu servei i la teva fe i la teva perseverança, i que les teves obres darreres són més que les primeres.

¶ Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, καὶ τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

¶ I know <1492> (5758) thy <4675> works <2041>, and <2532> charity <26>, and <2532> service <1248>, and <2532> faith <4102>, and <2532> thy <4675> patience <5281>, and <2532> thy <4675> works <2041>; and <2532> the last <2078> to be more than <4119> the first <4413>.