Mateu 7v4 O, ¿com pots dir al teu germà: Deixa que et tregui la brossa de l’ull; i heus aquí, hi ha la biga en el teu ull? ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;

Data: 
2015-02-01, diumenge
Comentari: 

Mateu 7v4 O, ¿com pots dir al teu germà: Deixa que et tregui la brossa de l’ull; i heus aquí, hi ha la biga en el teu ull?

ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;