Mateu 7v6 No doneu el que és sant als gossos, ni llanceu les vostres perles davant dels porcs, no fos que les trepitgin amb les potes i es girin i us destrossin. Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε κ

Data: 
2015-02-05, dijous
Comentari: 

Mateu 7v6 No doneu el que és sant als gossos, ni llanceu les vostres perles davant dels porcs, no fos que les trepitgin amb les potes i es girin i us destrossin.

Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.