Mateu 7v8 (40c7v8-Mt7) Perquè tot aquell qui demana, rep; i qui cerca, troba; i a qui truca, se li obrirà. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

Data: 
2015-02-09, dilluns
Comentari: 

Mateu 7v8 Perquè tot aquell qui demana, rep; i qui cerca, troba; i a qui truca, se li obrirà.

πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.