Mateu 7v11 Doncs si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, com més el vostre Pare que és en els cels donarà coses bones als qui li demanin! εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ

Data: 
2015-02-15, diumenge
Comentari: 

Mateu 7v11 Doncs si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, com més el vostre Pare que és en els cels donarà coses bones als qui li demanin!

εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;