Mateu 7v14 Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben. ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Data: 
2015-02-21, dissabte
Comentari: 

Mateu 7v14 Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben.

ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.