Mateu 7v14 Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben. ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Data: 
2015-02-23, dilluns
Comentari: 

Mateu 7v14 Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben.

ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Because <3754> strait <4728> is the gate <4439>, and <2532> narrow <2346> (5772) is the way <3598>, which <3588> leadeth <520> (5723) unto <1519> life <2222>, and <2532> few <3641> there be <1526> (5748) that find <2147> (5723) it <846>.