Mateu 7v16 Pels seus fruits els coneixereu. ¿Es cullen potser raïms dels esbarzers o figues dels cards? ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

Data: 
2015-02-25, dimecres
Comentari: 

Mateu 7v16 Pels seus fruits els coneixereu. ¿Es cullen potser raïms dels esbarzers o figues dels cards?

ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

Breu reflexió:

Per discernir els falsos profetes cal avaluar-ne els fruits.