Mateu 7v17 Així, tot arbre bo fa bons fruits, però l’arbre dolent fa fruits dolents. οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ· τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.

Data: 
2015-02-27, divendres
Comentari: 

Mateu 7v17 Així, tot arbre bo fa bons fruits, però l’arbre dolent fa fruits dolents.

οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ· τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.