Mateu 7v19 Tot arbre que no fa bon fruit és tallat i llançat al foc. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Data: 
2015-03-03, dimarts
Comentari: 

Mateu 7v19 Tot arbre que no fa bon fruit és tallat i llançat al foc.

πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.