Mateu 7v22 Molts em diran en aquell dia: Senyor, Senyor, ¿que no vam profetitzar en el teu Nom, i en el teu Nom vam expulsar dimonis, i en el teu Nom vam fer molts miracles? πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύ

Data: 
2015-03-09, dilluns
Comentari: 

Mateu 7v22 Molts em diran en aquell dia: Senyor, Senyor, ¿que no vam profetitzar en el teu Nom, i en el teu Nom vam expulsar dimonis, i en el teu Nom vam fer molts miracles?

πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;