Mateu 7v27 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i es llançaren contra aquella casa: i s’ensorrà i fou gran la seva ensorrada. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, κ

Data: 
2015-03-19, dijous
Comentari: 

Mateu 7v27 I va caure la pluja, i vingueren les riuades, i bufaren els vents, i es llançaren contra aquella casa: i s’ensorrà i fou gran la seva ensorrada.

καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε· καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.