Mateu 7v29 perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes. ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

Data: 
2015-03-23, dilluns
Comentari: 

Mateu 7v29 perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes.

ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.