Joan 1v1 (43c1v1-Jn1) Joan 1v1 ¶ En el principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Data: 
2015-03-27, divendres
Comentari: 

Joan 1v1 ¶ En el principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος.