Joan 1v19 I aquest és el testimoni de Joan, quan els jueus enviaren de Jerusalem sacerdots i levites perquè li preguntessin: Tu, qui ets? Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν

Data: 
2015-05-02, dissabte
Comentari: 

Joan 1v19 I aquest és el testimoni de Joan, quan els jueus enviaren de Jerusalem sacerdots i levites perquè li preguntessin: Tu, qui ets?

Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ;

____________________________________________

Joan 01v19

Breu reflexió @ (referent a la imatge del versicle Joan 01v19 corresponent al dia 01 de MAIG del 2015 (7h-TdD), dissabte.

Tothom s'ha de definir, i ha de respondre de la seva responsabilitat. Tu, qui ets? De fet l'únic que ens coneix és Déu. Ni nosaltres no sabem ben bé qui som. Hem de fer com Joan el baptista, saber qui som i ésser conseqüents al màxim. Referent a mi, jo sóc un cristià català que maldo per ser coherent en tot.