Joan 1v29 L’endemà Joan veié Jesús que venia a ell, i diu: Heus aquí l’Anyell de Déu, el qui trau el pecat del món! Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

Data: 
2015-05-22, divendres
Comentari: 

Joan 1v29 L’endemà Joan veié Jesús que venia a ell, i diu: Heus aquí l’Anyell de Déu, el qui trau el pecat del món!

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.