Joan 1v31 I jo no el coneixia, però a fi que ell sigui manifestat a Israel, per això jo he vingut batejant amb aigua. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων.

Data: 
2015-05-26, dimarts
Comentari: 

Joan 1v31 I jo no el coneixia, però a fi que ell sigui manifestat a Israel, per això jo he vingut batejant amb aigua.

κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων.