Joan 1v34 I jo ho he vist, i he donat testimoni que aquest és el Fill de Déu. κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Data: 
2015-06-01, dilluns
Comentari: 

Joan 1v34 I jo ho he vist, i he donat testimoni que aquest és el Fill de Déu.

κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.