Joan 1v39 Els diu: Veniu i ho veureu. Hi anaren i veieren on vivia, i s’estigueren amb ell aquell dia. Era vers l’hora desena. λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει· καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη.

Data: 
2015-06-11, dijous
Comentari: 

Joan 1v39 Els diu: Veniu i ho veureu. Hi anaren i veieren on vivia, i s’estigueren amb ell aquell dia. Era vers l’hora desena.

λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει· καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη.