Joan 1v40 Andreu, el germà de Simó Pere, era un dels dos que havien escoltat Joan, i l’havien seguit. ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.

Data: 
2015-06-13, dissabte
Comentari: 

Joan 1v40 Andreu, el germà de Simó Pere, era un dels dos que havien escoltat Joan, i l’havien seguit.

ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.