Joan 1v45 Felip troba Natanael i li diu: Hem trobat aquell de qui va escriure Moisès en la Llei, i també els Profetes, Jesús de Natzaret, el fill de Josep. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκ

Data: 
2015-06-23, dimarts
Comentari: 

Joan 1v45 Felip troba Natanael i li diu: Hem trobat aquell de qui va escriure Moisès en la Llei, i també els Profetes, Jesús de Natzaret, el fill de Josep.

εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ.