Joan 1v47 Jesús veié Natanael que venia vers ell, i diu d’ell: Heus aquí un veritable israelita en qui no hi ha engany. εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.

Data: 
2015-06-27, dissabte
Comentari: 

Joan 1v47 Jesús veié Natanael que venia vers ell, i diu d’ell: Heus aquí un veritable israelita en qui no hi ha engany.

εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.