Efesis 4v25 Per tant, deixant la mentida, parleu cadascú la veritat amb el vostre proïsme, perquè som membres els uns dels altres. Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

Data: 
2015-09-01, dimarts
Comentari: 

Efesis 4v25 Per tant, deixant la mentida, parleu cadascú la veritat amb el vostre proïsme, perquè som membres els uns dels altres.

Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.