1r Reis 17v22 I Jahveh escoltà la veu d’Elies, i l’ànima del noi tornà dins de l’interior d’ell, i visqué. וַיִּשְׁמַ֥ע יְהוָ֖ה בְּק֣וֹל אֵלִיָּ֑הוּ וַתָּ֧שָׁב נֶֽפֶשׁ־הַיֶּ֛לֶד עַל־קִרְבּ֖וֹ וַיֶּֽחִי׃

Data: 
2015-09-22, dimarts
Comentari: 

1r Reis 17v22 I Jahveh escoltà la veu d’Elies, i l’ànima del noi tornà dins de l’interior d’ell, i visqué.

וַיִּשְׁמַ֥ע יְהוָ֖ה בְּק֣וֹל אֵלִיָּ֑הוּ וַתָּ֧שָׁב נֶֽפֶשׁ־הַיֶּ֛לֶד עַל־קִרְבּ֖וֹ וַיֶּֽחִי׃