Efesis 4v28 El qui roba, que no robi més, sinó que treballi, obrant amb les mans el que és bo, a fi que tingui per donar al qui passa necessitat. ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρ

Data: 
2015-09-28, dilluns
Comentari: 

Efesis 4v28 El qui roba, que no robi més, sinó que treballi, obrant amb les mans el que és bo, a fi que tingui per donar al qui passa necessitat.

ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.